UWAGA! Ten serwis używa cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki  

Pogotowie Dziennikarskie SDP

zaloguj się:
zarejestruj się

​Wszechstronna pomoc za duże pieniądze (partnerem cyklu tekstów o przedsiębiorczości jest PARP)

Logo PARP

Konrad Abramowicz

07.12.2017, 15:34

 
W 2018 roku polskie firmy będą mogły pozyskać z konkursów unijnych ogłoszonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w programie „Inteligentny rozwój” 1,6 miliarda złotych. Wśród projektów zarządzanych przez PARP znajdzie się m.in. wdrożenie wyników B+R, możliwość uzyskania ochrony patentowej, zakup usług od jednostek naukowych, pozyskanie środków na wejście na rynki kapitałowe, promocja towarów na międzynarodowych rynkach.
 
Dla małych i lokalnych
W programie „Inteligentny rozwój”, w przyszłym roku spodziewane jest ogłoszenie przez PARP co najmniej siedmiu nowych konkursów na kwotę ponad 1,6 miliarda złotych. Największa pula zostanie przeznaczona na wsparcie projektów związanych z komercjalizacją działań badawczo-rozwojowych prowadzonych przez mikro, małe i średnie firmy.
W działaniu 3.2.1 „Badania na rynek” ogłoszone będą co najmniej dwa konkursy z budżetami 750 mln zł i 500 mln zł. Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw umożliwią środki zaangażowane w realizację nowych inwestycji, w budynki, maszyny, aparaturę, urządzenia i technologie służące praktycznemu wykorzystaniu realizowanych wcześniej projektów badawczych. Według dotychczas obowiązujących zasad projekt musi doprowadzić do powstania nowego lub znacząco ulepszonego produktu (towaru lub usługi), który jest efektem badań i znajdzie się na rynku dzięki przeprowadzonej inwestycji. Wdrażane wyniki badań mogą być efektem prac własnych przedsiębiorcy, jak i mogą być zakupione od jednostek naukowo- -badawczych, którym wcześniej przedsiębiorca zlecił opracowanie nowych produktów. Trzeba jednak pamiętać, że zasady mogą się zmienić, a nowe będą znane najpóźniej  w dniu ogłoszenia konkursu.
W obszarze działania 3.2.1 preferowane są projekty wpisujące się w krajowe inteligentne specjalizacje.
Konkurs ma zostać ogłoszony 14 lutego, nabór wniosków rozpocznie się 20 marca.
 
Sposób na giełdę
Każda firma w fazie rozwoju potrzebuje dofinansowania. Bardzo często barierą w pozyskaniu pieniędzy z rynku kapitałowego są koszty wejścia na giełdę, doradztwo, przygotowanie odpowiednich dokumentów. Program „Inteligentny rozwój” (działanie 3.1.5 „Wsparcie MSP w dostępie do rynku kapitałowego – 4Stock”) otwiera przed firmami możliwość pozyskania zewnętrznego finansowania. W grę wchodzi o dofinansowanie procesu przygotowania firmy do emisji akcji lub obligacji i uplasowania ich na rynku zorganizowanym (np. na Giełdzie  Papierów Wartościowych, rynku NewConnect albo Catalyst). Firma może uzyskać dotacje na zakup specjalistycznych usług doradczych związanych z przygotowaniem wszystkich niezbędnych dokumentów (np.: procedura obiegu informacji poufnych, polityka informacyjna spółki, raport due dilligence, wycena spółki, raport z audytu sprawozdań finansowych, memorandum informacyjne, prospekt emisyjny, teaser inwestycyjny, prezentacja inwestorska).
Celem programu jest wsparcie firm mających pomysł na dalszy, dynamiczny rozwój, gotowych wprowadzić innowacyjne rozwiązania i jednocześnie borykających się z brakiem kapitału. Wartość możliwej do pozyskania dotacji zależy od wybranej drogi pozyskania kapitału i może wynosić od 60 tys. zł do nawet 800 tys. zł, przy intensywności wsparcia na poziomie 50 proc.
 
Bony na badania
Bon na innowacje – o wartości dofinansowania nawet  340 tys. zł - umożliwi firmie wprowadzanie nowych produktów, usług lub procesów oraz współpracę z sektorem badawczym. Jest szczególnie korzystne dla firm nie posiadających  własnego zaplecza badawczego oraz wykwalifikowanej kadry. Mogą skorzystać z usług wybranej jednostki naukowo-badawczej, która zrealizuje na rzecz przedsiębiorcy projekt związany z wprowadzeniem u niego innowacyjnych rozwiązań. Część kosztów tej usługi pokrywa bezpośrednio przedsiębiorca, pozostała jest finansowana ze środków unijnych w formie bonu na innowacje.
Zgodnie z planem naboru wniosków na przyszły rok konkurs ma zostać ogłoszony 19 lutego, nabór wniosków wystartuje 22 marca. Jego budżet zamyka się kwotą 70 mln zł.
 
Patenty i wzory
Ważnym elementem działań innowacyjnych jest zapewnienie, przed wprowadzeniem produktu na rynek, ochrony własności przemysłowej - uzyskania patentu lub znaku ochronnego. Bezzwrotne dotacje na ten cel będą mogły uzyskać firmy (sektora MSP), które już wcześniej prowadziły własne badania przemysłowe (tworzenie zupełnie nowych produktów, technologii, usług) lub prace rozwojowe (znaczące doskonalenie znanych produktów, procesów, usług lub technologii) – nie jest to jednak bezwzględnie wymagany warunek skorzystania z dotacji.  Zgłoszenie do Urzędu Patentowego nie może obejmować ochrony jedynie na terytorium Polski, chodzi bowiem o wsparcie ekspansji polskich firm na obce rynki.
Nabór wniosków do działania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej”rozpocznie się 6 marca (ogłoszenie konkursu nastąpi 1 lutego). Mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy będą mogli łącznie wykorzystać 50 mln zł.
Maksymalna wartość dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy, na jeden projekt wynosi pół miliona zł (finansowane jest maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowanych). W przypadku ubiegania się o ochronę własności przemysłowej, środki te można wykorzystać (koszty kwalifikowane) m.in. na: opłaty urzędowe związane z uzyskaniem  patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub praw z rejestracji wzoru przemysłowego, pokrycie kosztów usług zawodowego pełnomocnika obejmujące przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku lub wzoru oraz reprezentację przed organem ochrony własności przemysłowej, pokrycie kosztów tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia wynalazku lub wzoru oraz prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym organem ochrony własności przemysłowej,  zakup usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji związanych z przygotowaniem do procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia.
 
Ruszamy w świat
Program „Inteligentny rozwój” ma ofertę również dla eksporterów oraz firm planujących rozwój eksportu. Przedsiębiorcy mają szansę otrzymać dofinansowanie na realizację działań promujących ich oraz ich wyroby na wybranych rynkach. Wsparcie mogą uzyskać firmy działające w kilku wybranych branżach (biotechnologia i farmaceutyka, budowa i wykańczanie budowli, części samochodowe i lotnicze, maszyny i urządzenia, moda polska, IT/ICT, jachty i łodzie rekreacyjne, polskie specjalności żywnościowe, sprzęt medyczny, branże kosmetyczna, meblarska, usług prozdrowotnych) albo te, które zdecydują się na wybór jednego z rynków perspektywicznych, do których zaliczone są: Algieria, Indie, Iran, Meksyk, Wietnam.
Konkurs do działania 3.3.3 „Wsparcie MSP w promocji marek produktowych – Go to Brand” – nawet 850 tys. zł dofinansowania - ma zostać ogłoszony 1 marca 2018 r. Nabór wniosków wystartuje 4 kwietnia i będzie prowadzony do 8 maja. Na dofinansowanie projektów zostanie przeznaczonych  150 mln zł.
 
Przyszłoroczny plan naboru wniosków oraz szczegółowe opisy zawartych w nim działań, za które odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości można znaleźć na stronie internetowej http://poir.parp.gov.pl/attachments/article/39587/Harmonogram%20PARP_POIR_2018.pdf
Opr. AS
Partnerem cyklu tekstów o przedsiębiorczości jest PARP http://www.parp.gov.pl/
 
Redakcja: Administracja
Konrad Abramowicz

Komentarze:

~dsdsd thumbnail
~dsdsd 22.03.2018, 15:52

This was a really great contest and hopefully I can attend the next one. It was alot of fun and I really enjoyed myself..
Gamerbolt.com

~DANI thumbnail
~DANI 22.03.2018, 11:02

Thanks so much for this information. I have to let you know I concur on several of the points you make here and others may require some further review, but I can see your viewpoint.
Riviera Maya real estate

~dsdsd thumbnail
~dsdsd 22.03.2018, 09:05

Great survey. I'm sure you're getting a great response.
help with social security disability

~asdd thumbnail
~asdd 21.03.2018, 20:37

Keep up the good work , I read few posts on this web site and I conceive that your blog is very interesting and has sets of fantastic information.
business and industry news

~dsds thumbnail
~dsds 21.03.2018, 14:01

I was looking at some of your posts on this website and I conceive this web site is really instructive! Keep putting up..
pet supplies

~prince U,S thumbnail
~prince U,S 21.03.2018, 13:55

This is really a nice and informative. containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it
mug supplier singapore

~asdas thumbnail
~asdas 21.03.2018, 13:13

Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Appreciate it.
Ergonomische Maus

~dsdsd thumbnail
~dsdsd 21.03.2018, 09:00

I was looking at some of your posts on this website and I conceive this web site is really instructive! Keep putting up..
online personals in Ottawa

~sdsd thumbnail
~sdsd 21.03.2018, 07:54

Nice knowledge gaining article. This post is really the best on this valuable topic.
married to a russian woman

~dsdsd thumbnail
~dsdsd 21.03.2018, 07:01

This article gives the light in which we can observe the reality. This is very nice one and gives indepth information. Thanks for this nice article.
www.girlsgonegeek.tv

~dsdsd thumbnail
~dsdsd 20.03.2018, 09:26

I found this is an informative and interesting post so i think so it is very useful and knowledgeable. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article.
sbobet

~DANI thumbnail
~DANI 20.03.2018, 07:09

Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work.
dark web monitoring database

~dsds thumbnail
~dsds 19.03.2018, 07:12

I was looking at some of your posts on this website and I conceive this web site is really instructive! Keep putting up..
tuition singapore

~dsds thumbnail
~dsds 19.03.2018, 06:30

All the contents you mentioned in post is too good and can be very useful. I will keep it in mind. thanks for sharing the information keep updating. looking forward for more posts.Thanks
skincare ampoule

~jams thumbnail
~jams 14.03.2018, 07:24

I would like to say that this blog really convinced me to do it! Thanks, very good post.
tea tree oil and coconut oil for hair

~jams thumbnail
~jams 13.03.2018, 17:19

It is imperative that we read blog post very carefully. I am already done it and find that this post is really amazing.
HR Outsourcing Colorado Springs

~asdasd thumbnail
~asdasd 13.03.2018, 15:39

This was a really great contest and hopefully I can attend the next one. It was alot of fun and I really enjoyed myself..
Tampa Car Title Loans

~jams thumbnail
~jams 13.03.2018, 07:56

Thanks for this great post, i find it very interesting and very well thought out and put together. I look forward to reading your work in the future.
emergency roof repair bromsgrove

~ddsdsd thumbnail
~ddsdsd 12.03.2018, 19:29

This is my first time i visit here and I found so many interesting stuff in your blog especially it's discussion, thank you.
voyance web

~dsdsds thumbnail
~dsdsds 12.03.2018, 12:50

Excellent .. Amazing .. I’ll bookmark your blog and take the feeds also…I’m happy to find so many useful info here in the post. we need work out more techniques in this regard. thanks for sharing.
Information

~ارزش سنگ thumbnail
~jams thumbnail
~jams 12.03.2018, 06:57

Excellent information on your blog, thank you for taking the time to share with us. Amazing insight you have on this, it's nice to find a website that details so much information about different artists.
corporate gifts wholesale

~Jerry thumbnail
~Jerry 11.03.2018, 22:32

Your system need even a regular checkup like our bodies. It refresh its speed and performances. You need to call our Dell support number or dell customer service for any help which 24*7 available.

Dell support | Dell support number | Dell customer service

~asdasd thumbnail
~asdasd 11.03.2018, 15:16

Great article with excellent idea!Thank you for such a valuable article. I really appreciate for this great information..
business news and updates

~dsdds thumbnail
~dsdds 10.03.2018, 10:45

All the contents you mentioned in post is too good and can be very useful. I will keep it in mind. thanks for sharing the information keep updating. looking forward for more posts.Thanks
solarmovies

~jams thumbnail
~jams 10.03.2018, 08:56

Thanks for posting this info. I just want to let you know that I just check out your site and I find it very interesting and informative. I can't wait to read lots of your posts.
baseball sunglasses

~jams thumbnail
~jams 09.03.2018, 05:34

I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. burritos

~dsdsdds thumbnail
~dsdsdds 08.03.2018, 17:15

I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. I am hoping the same best work from you in the future as well..
Financial freedom

~dsdsds thumbnail
~dsdsds 07.03.2018, 12:47

All the contents you mentioned in post is too good and can be very useful. I will keep it in mind. thanks for sharing the information keep updating. looking forward for more posts.Thanks
Lovetraction Lines

~DANI thumbnail
~DANI 07.03.2018, 10:56

Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging,
best home blood pressure monitor

~DSDS thumbnail
~DSDS 06.03.2018, 17:16

All the contents you mentioned in post is too good and can be very useful. I will keep it in mind. thanks for sharing the information keep updating. looking forward for more posts.Thanks
link building

~jams thumbnail
~jams 06.03.2018, 15:24

I have bookmarked your blog, the articles are way better than other similar blogs.. thanks for a great blog!
honda led headlights

~DANI thumbnail
~DANI 06.03.2018, 11:52

I think this is one of the most significant information for me. And i’m glad reading your article. But should remark on some general things, The web site style is perfect, the articles is really great : D. Good job, cheers
power bi training uk

~DANI thumbnail
~DANI 06.03.2018, 10:08

Nice post mate, keep up the great work, just shared this with my friendz
NYCxDesign

~Craig thumbnail
~Craig 03.03.2018, 14:06

I appreciate Poland's tendencies to make its voice heard throughout the EU. It's a great example for many countries. You can go here to check out some great places for unforgettable weddings.

~Mimikaka thumbnail
~Mimikaka 27.02.2018, 17:08

Run 3 like its previous games have you running in space. It’s not just making you run out of boredom but making you run to have fun. Run and jump in the different levels of obstacles in the game.

~JeNnif3r thumbnail
~JeNnif3r 27.02.2018, 10:58

Wow! Amazing post you write a piece of art.
Web Design Company Dubai

~Anna thumbnail
~Anna 26.02.2018, 03:52

I really like your point you have written very amazingly. Thanks for sharing your information with everyone and keep posting. Do router login

~DANI thumbnail
~DANI 20.02.2018, 07:56

I'm glad I found this web site, I couldn't find any knowledge on this matter prior to.Also operate a site and if you are ever interested in doing some visitor writing for me if possible feel free to let me know, i am always look for people to check out my web site.
latest news headlines for today

~panistefanin thumbnail
~panistefanin 19.02.2018, 09:50

Thank you for your work on the blog! You're doing a good job! I thank you for the information! I was looking for and could not find. You helped me!
fingerhut  customer service number

~jams thumbnail
~jams 18.02.2018, 19:26

I am hoping the same best effort from you in the future as well. In fact your creative writing skills has inspired me.
mobile app builder

~jams thumbnail
~jams 18.02.2018, 16:10

This is a great article thanks for sharing this informative information. I will visit your blog regularly for some latest post.
Invokana Lawsuit

~Vaibhav Singh thumbnail
~Vaibhav Singh 18.02.2018, 10:56

It was such a very good article
This article is very good. Check for Happy Holi HD Images

~jams thumbnail
~jams 18.02.2018, 09:45

Positive site, where did u come up with the information on this posting? I'm pleased I discovered it though, ill be checking back soon to find out what additional posts you include.
home insurance

~paypal free money thumbnail
~paypal free money 18.02.2018, 07:36

Later in this month this site is started giving unlimited free money of paypal so using this ans enjoying is that you can get from here.

~asda thumbnail
~asda 17.02.2018, 11:28

Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging..
emailerlogin.com

~jams thumbnail
~jams 16.02.2018, 21:03

this is really nice to read..informative post is very good to read..thanks a lot!
empresas de mudancas residenciais

~Trend Micro Technical Support thumbnail
~Trend Micro Technical Support 15.02.2018, 06:46

Get Trend Micro Support services from a reputed online support company in Australia. We offer the trend micro customer service via toll free number for installation, product key activation and antivirus account activation and much more services at attractive prices. Trend Micro Technical Support

~jams thumbnail
~jams 14.02.2018, 17:16

It was a very good post indeed. I thoroughly enjoyed reading it in my lunch time. Will surely come and visit this blog more often. Thanks for sharing.
gift ideas

~mysmilefamilydentall thumbnail
~mysmilefamilydentall 14.02.2018, 15:51

Thanks for sharing the info, p the good work going.... I really enjoyed exploring your site. good resource...
Dentist in NW Edmonton

~سوفله خوري thumbnail
~مرمرسنگ thumbnail
~آرکوپال جدید thumbnail
~asd thumbnail
~asd 10.02.2018, 16:19

Thanks for providing recent updates regarding the concern, I look forward to read more.
Souda - Modern Furniture, Lighting, & Accessories

~سنگ پله thumbnail
~Calvin Roi thumbnail
~Calvin Roi 09.02.2018, 00:58

nice post thanks for sharing. For dell support please visit-https://www.dial2support.com

~asd thumbnail
~asd 08.02.2018, 14:00

Thank you so much for sharing this great blog.Very inspiring and helpful too.Hope you continue to share more of your ideas.I will definitely love to read.
Cabo Yacht Rentals

~asd thumbnail
~asd 08.02.2018, 10:42

I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style of blogging. I added it to my favorites blog site list and will be checking back soon. Please check out my site as well and let me know what you think.
transport moloz bucuresti

~قیمت چرخ گوشت thumbnail
~استخراج سنگ thumbnail
~asdsa thumbnail
~asdsa 03.02.2018, 10:09

Positive site, where did u come up with the information on this posting? I'm pleased I discovered it though, ill be checking back soon to find out what additional posts you include.
bundapoker

~asdsd thumbnail
~asdsd 01.02.2018, 08:56

I found your this post while searching for some related information on blog search...Its a good post..keep posting and update the information.
Bayanihan Flats Mactan

~asdaa thumbnail
~asdaa 31.01.2018, 15:07

it was a wonderful chance to visit this kind of site and I am happy to know. thank you so much for giving us a chance to have this opportunity..
Little Rock dent repair

~kacper thumbnail
~kacper 29.01.2018, 16:55

Świetny artykuł, dobrze że przewidziane są też środki dla małych przedsiębiorców.
_________
http://wtg24.pl/pogotowie-kadrowe/

~Roberson thumbnail
~Roberson 29.01.2018, 08:46

- That's a good style, friend! Try yourself as a creative writer.You can definitely earn something!
the impossible game
ludo king

~خرید پلوپز thumbnail
~adam thumbnail
~adam 27.01.2018, 12:19

Great entry, I love to come back here and read new articles, write more, best regards!
_____________
Niskie ceny

~REWQ thumbnail
~FRE thumbnail
~roll the ball thumbnail
~roll the ball 24.01.2018, 03:31

Thank you for sharing this article with us! I believe there will be more people like me, they can find many interesting things in this article of you!
- impossible game - roll the ball

~CS Assignment Help thumbnail
~CS Assignment Help 19.01.2018, 08:53

This Is Really Great Work. Thank You For Sharing Such A Good And Useful Information Here In The Blog For Students.
CS Assignment Help

~neiljakson thumbnail
~neiljakson 18.01.2018, 17:51

Such an interesting blog,i am glad to visit here.As i can collect several useful information through out this blog and i can use that stuff for my further assistance,as like career or educational requirement.So that i would like to say that,i have been researching for my academic writing help that is Essay Help UK since very long time and after a long research i have finally got something quite useful and informative through out this platform.Ans i am looking for more useful information.Thanks for sharing it.
dissertation Writing Service

~Choi Minzi thumbnail
~Choi Minzi 18.01.2018, 13:31
~بازیافت سنگ thumbnail
~TheCaseSolutions.net thumbnail
~TheCaseSolutions.net 16.01.2018, 13:02

I appreciate this work amazing post for us I like it.
TheCaseSolutions.net

~yify thumbnail
~yify 16.01.2018, 08:26

I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. I really enjoyed reading this post. big fan, thank you!
- yify

~java online help thumbnail
~java online help 16.01.2018, 07:23

I’m really impressed with your article, such great & usefull knowledge you mentioned here
java online help

~health thumbnail
~سنگآنتیک thumbnail
~java programming assignments thumbnail
~java programming assignments 12.01.2018, 12:22

We also share some information about our business
java programming assignments

~Dofollow blogs thumbnail
~Dofollow blogs 12.01.2018, 12:08

Very nice post and incredible one do also check my post this is related to list of dofollow blog commments.

Dofollow blog comment sites list

~tn results nic thumbnail
~tn results nic 12.01.2018, 10:43

Tamil Nadu Result is an official result page launched by the Government of Tamil Nadu to help the students in providing the required information about the latest updates.
tn results nic

~Programming Assignment Help Online thumbnail
~Programming Assignment Help Online 11.01.2018, 13:01

I'm getting excited about this kind of beneficial information of your stuff in the future
Programming Assignment Help Online

~java homework thumbnail
~java homework 11.01.2018, 12:00

Those who come to read your article will find lots of helpful and informative tips
java homework

~google maps driving directions thumbnail
~google maps driving directions 09.01.2018, 03:44

Thank you for sharing this article with us! I believe there will be more people like me, they can find many interesting things in this article of you!
- google maps driving directions

~online dissertation writing thumbnail
~online dissertation writing 06.01.2018, 11:38

only professional writers can make this kind of material, cheers online dissertation writing

~Marketing Homework Help thumbnail
~Marketing Homework Help 06.01.2018, 08:42

This is great information for students. Marketing Homework Help This article is very helpful i really like this blog thanks. I also have some information relevant for online dissertation help.

~guaganteng thumbnail
~مرمریت thumbnail
~C programming thumbnail
~C programming 27.12.2017, 11:44

Amazing work and your way of writing is extraordinary..
Keep it up..
C programming language

~vimax thumbnail
~Sandy thumbnail
~Sandy 26.12.2017, 08:51

I cannot believe that I can say this but your article is really good.* Street view

~happy thumbnail
~happy 18.12.2017, 09:46

Część kosztów tej usługi pokrywa bezpośrednio przedsiębiorca, pozostała jest finansowana ze środków unijnych w formie bonu na innowacje.[url=https://happywheelsnow.com/]happy wheels the game[/url] online.

~سنگ ساختمانی thumbnail
Pogotowie Dziennikarskie

Rozprawy sądowe

CMWP SDP interweniuje

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP jest zaniepokojone prywatnym aktem oskarżenia spółki Qumak przeciwko red. Jarosławowi Jakimczykowi.

Dlaczego skazano dziennikarza

Poniżej przedstawiamy pełny wyrok wraz z usazadnieniem dotyczącym głośnej prowokacji dziennikarskiej Endy'ego Gęsiny Torresa.